Hotel Trash Deluxe Maastricht

Mag er gerookt worden op de kamers?

Sinds 2008 is het in Nederland niet meer toegestaan te roken op hotelkamers. Zo ook bij ons. Lapt u deze regel aan uw laars? Dan betaalt u een boete van €100,00